მარგიანი ავთანდილი » განათლება

როგორია თქვენი ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ? როგორ პოლიტიკას უჭერთ მხარს დაწყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

ზემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო ეტაპებს თავისი ადგილი აქვს ჩვენი ქვეყნის განათლების გზაზე, რაც მთავარია ის უნდა იყოს უფასო და ყველასათვის  ხელმისაწვდომი. არ გამოვრიცხავთ ასევე კერძო საგანმანათლებლო ქსელების არსებობასაც. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia