Burcanadze Nino » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Hesab edirəm ki vergi qanunvericiliyində ölkənin strateji inkişaf istiqamətləri öz əksini tapmalıdır. O ölkənin iqtisadi inkişafının stimullaşdırıcısı olmalıdır. İstiqamətlərdən biri kiçik və orta biznesə yardımdır. Gücrüstanın spesifik mühitini nəzərə alaraq, vergilər əmlaka deyil, gəlirlərə bağlanmalıdır. Yuxarıda söylədiklərimizin hamısı seçki proqramımızda əksini tapmışdır. Gəlir vergisinə aid yenilik təklif etmək istərdik. Gürcüstan miqyasında ən iri gəlirlərə böyüdülmüş vergi qoyulsun. Beləliklə varlı təbəqə ölkə əhalisinə qarşı həmrəy olduğunu ifadə etmiş olar. Məsələn, ildə 100 000 laridən artıq gəlirə (maaşla, mükafatla və əlaəvələrlə) 20% əvəzinə 25%-lıq verqi qoyulsun.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia