Çikaladze Giorgi » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Vergi sisteminə xüsusi diqqət yetirmək gərəkdir. Məsləhətdir ki vergi sisteminin Amerika modelini – artıq gəlir – yüksəlişli vergi qoymaq – qəbul edilsin. Aylıq gəliri 300 laridən artıq olmayan əhali vergidən azad olmalıdır.

Biznes sahəsində vergi qoyma güzəştli olmalıdır. Bu isə ona istiqamətlənməlidir (nümunə olaraq):

Bununla yanaşı gəlir vergisinin vaxtında ödəməsini reklamkama proqramı yaradılmalıdır.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia