Çikaladze Giorgi » İqtisadiyyat

İqtisadi artımı sürətləndirməklə bağlı baxışınız nədir? Hansı sahələr sizin prioritetinizi təşkil edir və bununla bağlı Gürcüstan parlamenti və hökümətinə nə təklif edəcəksiz?

Orta və kiçik biznesin, onların sayını artırmaq məqsədilə, stimullaşdırılması iqtisadiyyatın yüksəlişinin ilk şərti və əsasıdır. Bu addım nəinki təkcə əhalinin işlə təmin etməsini qismən həll edəcək, eləcə də, dövlət tərəfindən düzgün siyasət aparıldıqda, ictimaiyyətin orta təbəqəsinin dayanmadan yüksəlməsinə də səbəb olacaq.

İqtisadiyyatın yüksəlişinin daha bir şərti var ki, bu da dövlət tərəfindən inkişafın imtiyazlı istiqamətlərinin seçilməsidir, belə seçilmə ölkəyə gətirilən malın miqdarına və spesifikasına əsaslanır.

Kiçik və orta biznes ölkədəki mövcud defisitin aradan qaldırılmasına yönəldilməlidir.

İqtisadiyyatın daha bir yolu istehsal və təhsilin, mədəniyyət və xidmətin ixracı, intelektin idxalıdır.

Sərmayə üçün əlverişli şəraitlərin yaradılması, azad iqtisadi zonaların yaradılma-genişləndirilməsi. 

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia