ჩიხლაძე გიორგი » დასაქმება

თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი ნაბიჯები, რაც სახელმწიფომ უნდა გადადგას უმუშევრობის პრობლემის მოსაგვარებლად?

უნდა შეიქმნას უმუშევართა სარეგისტრაციო ოფისები, რომლებიც საშუალებას მოგვცემს მათივე სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, შევქმნათ მოქალაქეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამები, ჭარბიდან დეფიციტური პროფესიების მიმართულებით. შეიქმნას სამუშაო ადგილების შემქმნელი ორგანიზაციებისათვის მასტიმულირებელი პროგრამები. მათი ნაწილი ჩვენ ზემოთ განვიხილეთ (კითხვები -3, 4).

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia