Burcanadze Nino » Sosial təhlükəsizlik

Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

Əsas vəzifəmiz, insanın ilkin, fərdi həyatı tələbatlarının təmini, sosial mövcud olmamıza şəraitlərin yaradılması, cəmiyyətin polarizasiyası və yoxsulluğun azadılması, əhalinin işə cəlb olunması imkanlarının genişləndirilməsi, gəlirlərin artması, layiqli maaş və təqaüd tariflərinin təsbit edilməsi, əhalinin az təminedilən təbəqələrinin məqsədli sisoal müdafiəsi mexanizmlərinin mükəmmələşdirilməsi sosial müdafiənin sığorta institutlarının inkişafına yardım etməkdən ibarətdir. Elə mühit yaradılmalıdır ki ərzaqla, yaşayış mənzillə, təhsillə, səhiyyə xidmətindən istifadə etmək imkanilə, işə cəlb etməklə, sosial marqinalizasiyası və təcridin son qoyulmasını təmin etsin. Bu istiqamətdə bir neçə konkret addım sadalamaq mümkündür: həyat minimumunun hesablama metodikası və miqdarının kütləviləşdirilməsinin tətbiqi; sosial yardımların həyat minimumuna yönəldilməlidir; sosial cəhətdən müdafiəsiz əhalinin identifikasiyasının şəffaf və sadə, məntiqcə intizamlı sisteminin tətbiqi/inkişafı.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia