Çikaladze Giorgi » Sosial təhlükəsizlik

Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

Müvafiq nazirlik tərəfindən sosial təhlükəsizlik həddinə çatan vətəndaşları üçün müdafiə proqramları işlənilməsi. Sosial təhlükəsizlik müdafiəsində vətəndaşların sığortalarından fəal istifadə etmək.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia