მარგიანი ავთანდილი » სოციალური უსაფრთხოება

რა პოლიტიკას დაუჭერდით მხარს სოციალური უსაფრთხოების გაუმჯობესების მისაღწევად?

სოციალურ უსაფრთხოებას ვუზრუნველყოფთ ჯანდაცვის ხარისხის ამაღლებით, საპენსიო საკითხებისათვის მინიმალური საარსებო კალათის რეალობამდე აყვანით, შვედური მოდელის გათვალისწინების საფუძველზე.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia