ჩიხლაძე გიორგი » ადგილობრივი თვითმმართველობა

თქვენი აზრით, რა პრინციპით უნდა იყოს ორგანიზებული ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში?

ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ეყრდნობოდეს არჩევითობის პრინციპს. ორგანოების დაკომპლექტება უნდა მოხდეს კონკურსის საფუძველზე.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia