Çikaladze Giorgi » Cinsi azlıqların hüquqları

Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?

Gürcüstanın hər vətəndaşı ictimai xitmətdə bərabər hüquqla qatıla bilər, onun seksual oriyentasiyasına baxmadan. Bərabərlik müvafiq müdafiəedici mexanizmlər əsasında qanunla tənzimlənir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia