ჩიხლაძე გიორგი » სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები

რას ფიქრობთ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი თანასწორუფლებიანობის უზრუნველყოფის საკითხზე?

საქართველოს ყველა მოქალაქეს აქვს საზოგადოებაში მოღვაწეობის თანასწორი უფლებები, მიუხედავად მათი სექსუალური ორიენტაციისა. თანასწორუფლებიანობა რეგულირდება კანონით, შესაბამისი დამცავი მექანიზმების საფუძველზე.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia