Marqiani Aftandil » Cinsi azlıqların hüquqları

Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?

Gürcüstanda seksual azlıqların haqları tarixən heç vaxt pozulmamışdır, indi də pozulmur və millətimizin toleramtlığından irəli gələrək heç bir vaxt pozulan deyil də. Bu həmişə şəxsi sirrin nəzərə çarpdırmadan ifadəsi olmuşdur. Reklam və paradların təşkili əxlaqca yol verilməz pozğunluğa gətirib çıxarar. 

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia