მარგიანი ავთანდილი » სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები

რას ფიქრობთ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი თანასწორუფლებიანობის უზრუნველყოფის საკითხზე?

საქართველოში სექსუალური უმცირესობების უფლებები ისტორიულად არასდროს არ დარღვეულა, არც ახლა ირღვევა და ჩვენი ერის ტოლერანტობიდან გამომდინარე არც დაირღვევა. ეს ყოველთვის იყო პირადი საიდუმლოს თავშეკავებული გამოხატვა. რეკლამა და პარადების მოწყობა ხელს შეუწყობს გარყვნილებას რაც მორალურადაც დაუშვებელია. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia