ჩიხლაძე გიორგი » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ერთ-ერთი მეთოდია პროფესიონალიზმი, კონკურსებით გამოვლენილი შედეგების საფუძველზე, ასევე მათი დანიშვნა გარკვეული ბრძანებებით, რაც ეყრდნობა ხელმძღვანელის პირად არჩევითობას.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia