მარგიანი ავთანდილი » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

ცხოვრებამ დაგვანახა, რომ ქალები პოლიტიკაში და არა მარტო პოლიტიკაში არიან მიზანმიმართული, კომპრომისებზე ძნელად წამსვლელები, კანონების უზადოდ შემსრულებლები და ცხოვრებაში გამტარებლები, ამიტომ ისინი უნდა იკავებდნენ სათანადო ადგილებს. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia