მარგიანი ავთანდილი » ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები

რა პოლიტიკას გაატარებდით ეთნიკური უმცირესობების უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი მეტი ინტეგრაციისათვის?

ყოველმხრივ დაცული უნდა იყოს ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები და ისინი არ უნდა განიცდიდნენ ენობრივ თუ კულტურულ დისკრიმინაციას. არჩეული უნდა იყონ ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia