მარგიანი ავთანდილი » საგარეო პოლიტიკა და სტრატეგიული თანამშრომლობა

რომელ ქვეყნებთან/ქვეყანათა გაერთიანებებთან/ალიანსებთან იზრუნებთ სტრატეგიული, მათ შორის სამხედრო-სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ფორმირებასა ან განმტკიცებაზე? რა ნაბიჯებს გადადგამთ ამ მხრივ? რომელი ქვეყანა/გაერთიანება/ალიანსი წარმოგიდგენიათ საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად?

როგორც ისტორიულად ჩანს და გამოიხატა ერთადერთ გზად რჩება ევრო-აზიური ალიანსში მონაწილეობა და მათთან ერთად ევროპულ, აზიურ თუ მსოფლიოს ყველა ალიანსთან მეგობრული ურთიერთობა ეკონომიკური თუ საერთო სამშვიდობო საქმეებში. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia