ჩიხლაძე გიორგი » რეგიონული თანამშრომლობა

როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს როლი სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის აუზში?

საქართველო უნდა განიხილებოდეს სამხრეთ კავკასიაში, როგორც პოლიტიკაში ურთიერთობათა დაბალანსების ბერკეტი. აგრეთვე უნდა წარმოადგენდეს შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან როგორც ლოგისტიკურად ოპტიმიზირებული და საიმედო ტრანზიტული გზა შუა აზიის ქვეყნებთან, სავაჭრო და სამხედრო სფეროში ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia