Burcanadze Nino » Müdafiə siyasəti

Müdafiə sistemini necə təşkil edəcəksiz?

Gürcüstanın müdafiəsinin təşkilat quruluşu ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsaslanmalıdır və ölkə qarşında duran təhlükəyə və təhriklərə adekvat cavab verməlidir.

Gürcüstanın müdafiə sistemi Gürcüstanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və dövlət maraqlarının müdafiəsini təmin etməlidir.

Milli təhlükəsizlik konsepsiyası əsasında müdafiənin milli strategiyası və silahlı qüvvələrin inkişafının 5-illik planı işlənilməlidir. Müdafiə Nazrliyinin mülki hissəsi və birləşmiş qərargah funksiyaları mütləq ayrılmalıdır, siyasiləşdirmə inkar edilməli və silahlı qüvvələrə mülki nəzarət effektli şəkildə həyata keçirilməlidir. Bununla yanaşı silahlı qüvvələrin döyüş qüdrətinin yüksəldilməsi üçün hər şərait yaradılmalıdır. Gürcüstan mərhələ-mərhələ ixtisaslı hərbi modelinə keçməlidir. Eyni zamanda effektli, ehtiyat sistemi yaradılmalıdır. Müharibə və digər böhran vəziyyıti məqamı dövlət strukturları, xüsusən, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və sərhəd müəssisələri arasında qarşılıqlı hərəkət və koordinasiya planları işlənməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, qanunvericiliyə uyğun, müharibə zamanı, sərhəd müəssisəsi birləşmiş qərargahın birbaşa tabeliyinə keçməlidir. Gürcüstanın geostrateji vəziyyətindən irəli gələrək vacibdir:.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia