ჩიხლაძე გიორგი » თავდაცვის პოლიტიკა

როგორ წარმოგიდგენიათ თავდაცვის ორგანიზაცია? სამხედრო სამსახურის როგორ ფორმას უჭერთ მხარს?

ქვეყანაში უნდა არსებობდეს სამხედრო სამსახურის სავალდებულო, კონტრაქტული და ალტერნატიული ფორმა. თავდაცვის ორგანიზაცია უნდა იქნეს აგებული ნატოში გაწევრიანების საფუძველზე.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia