ჩიხლაძე გიორგი » ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა

თქვენი აზრით, უნდა აიკრძალოს თუ არა ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა - აბორტი? რატომ?

ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა დასაშვებია გარკვეული (კანონით გათვალისწინებული) პერიოდის განმავლობაში, რაც საზოგადოების წევრების პირადი არჩევანია.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia