მარგიანი ავთანდილი » ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა

თქვენი აზრით, უნდა აიკრძალოს თუ არა ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა - აბორტი? რატომ?

აბორტი ბოროტებაა, ის კაცის კვლისკენ, გამოუსწორებელი ცოდვისაკენ ხელშეწყობის გზაა. სათანადო სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ თავდაცვითი მედიკამენტური თუ სპეციფიკური საშუალებების ხელმისაწვდომობა. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia