ჩიხლაძე გიორგი » გადასახადები და კრედიტი

უნდა ჰქონდეთ თუ არა კრედიტორებს კრედიტის/გასესხებული თანხის იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი ფართის ხარჯზე ამოღების უფლება? რატომ?

ასეთი უფლება უნდა არსებობდეს, მაგრამ საზოგადოების ყოველ წევრს უნდა ქონდეს კანონით გათვალისწინებული ბანკროტობის, როგორც მდგომარეობის გამოცხადების საშუალება. ამასთან უნდა არსებობდეს წევრის ასეთი რიგის მდგომარეობის დადგომის წინააღმდეგ სახელმწიფო პროგრამები.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia