მარგიანი ავთანდილი » გადასახადები და კრედიტი

უნდა ჰქონდეთ თუ არა კრედიტორებს კრედიტის/გასესხებული თანხის იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი ფართის ხარჯზე ამოღების უფლება? რატომ?

არა, უნდა გადაიხედოს კანონმდებლობა და დაიხვეწოს კრედიტორების მიერ „ყაჩაღური“ დამოკიდებულება მსესხებლებისადმი. სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მოტყუებული თუ ვალში ჩავარდნილი ადამიანებისათვის გრძელვადიანი, დაბალ პროცენტიანი სესხის გაცემა, ხოლო უბინაოდ დარჩენილი მოსახლეობის, მუნიციპალური ფართით უზრუნველყოფა.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia