ჩიხლაძე გიორგი » მიწის საკუთრება

როგორ ფიქრობთ, უნდა შეეძლოთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო მიწა საქართველოში?

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს არ უნდა შეეძლოთ შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო მიწა საქართველოში. მათთვის შეიძლება განხორციელდეს არაგრძელვადიანი იჯარით გაცემა, გაგრძელების კონკრეტული პირობებით.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia