ჩიხლაძე გიორგი » უსაფრთხოების პოლიტიკა

როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი არქიტექტურა/პრინციპები?

სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურა შედგება არა მარტო მჭიდრო ურთიერთობით ან კავშირებით გარკვეული წამყვანი ქვეყნების ან გაერთიანებების სამხედრო სტრუქტურებთან, არამედ მტკიცე პრიორიტეტებზე დაყრდნობილი კეთილმეზობლური ურთიერთობებითაც, რომელშიც ხშირ შემთხვევაში მოქმედებს როგორც ურთიერთობათა ბალანსის მთავარი წყარო.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia