მარგიანი ავთანდილი » უსაფრთხოების პოლიტიკა

როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი არქიტექტურა/პრინციპები?

მეგობრული ურთიერთობა ყველა კეთილმოსურნე ქვეყნასთან, პირველ რიგში კი მეზობლებთან. ისტორიულად ერთმორწმუნე რუსებთან ერთად უნდა აღვადგინოთ ეკონომიკური და სტრატეგიული გზები. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

Created by Artmedia